Πλούτος υποστήριξης και εμπειρίας η Τρίτη Ηλικία

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Οι Πράσινοι τιμούν τη σημερινή παγκόσμια Ημέρα

Οι Πράσινοι προωθούν την ενεργό γήρανση, δηλαδή τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία, ώστε οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή, χωρίς διακρίσεις και να απολαμβάνουν μία ανεξάρτητη και καλής ποιότητας διαβίωση.

Η αντιμετώπιση της επικίνδυνης πανδημίας επιβάλλει ιδιαίτερα την προστασία των ηλικιωμένων. Όχι μόνο προστατεύουμε πρώτα την υγεία τους αλλά διασφαλίζουμε ότι δεν καταλαμβάνουν άσκοπα, υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται άλλοι άνθρωποι.

Η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής πρέπει να αξιοποιηθεί. Στη χώρα μας το 22% του πληθυσμού είναι ηλικίας 65 ετών και άνω και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού (34%) το 2070. Σε ορισμένες περιφέρειες, μάλιστα, το ποσοστό των ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα ψηλό, όπως π.χ. στην Ευρυτανία όπου είναι ήδη 34.4%.

Μέσα στην κρίση, φάνηκε καθαρά ότι οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα παρέχουν όχι μόνο αγάπη αλλά και υποστήριξη στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ενώ το 2017 το 34,8% του συνολικού πληθυσμού κινδύνευε από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς μικρότερο (22,8%) για τα άτομα 65 ετών και άνω. Πράγματι, πολλοί ηλικιωμένοι παρέχουν οικονομική στήριξη στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Επιπλέον, εν μέρει λόγω πολιτιστικών στάσεων και εν μέρει λόγω ανεπαρκών δημόσιων υπηρεσιών για τη φροντίδα των μικρών παιδιών, οι παππούδες και γιαγιάδες παρέχουν σημαντική φροντίδα στα εγγόνια τους. Περίπου το 25% παρέχει 30 ώρες φροντίδας ανά εβδομάδα.

Η εμπειρία, η γνώση και οι διοικητικές ικανότητες των ανθρώπων άνω των 50 ετών είναι ανεκτίμητες και στον «παραγωγικό» τομέα. Περίπου το 35% του πληθυσμού ηλικίας 55-64 ετών απασχολούνται και η παραγωγικότητά τους δεν εξαρτάται από την ημέρα που θα γίνουν 60 ή 65 ετών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να στηρίξουν τη νέα πράσινη οικονομία και να αναπτύξουν πράσινες επιχειρήσεις.

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν τη δια βίου εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, με έμφαση στις μεγαλύτερες εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες. Όταν βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας, π.χ. με σωστά καθίσματα, επαρκή φωτισμό κ.λπ., όχι μόνο θα ενισχυθεί η ικανότητα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία αλλά μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες στον χώρο εργασίας για όλους. Το ίδιο ισχύει για πολλές άλλες πτυχές της ζωής. Για παράδειγμα, όταν τα φανάρια επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να περπατούν με ασφάλεια, τότε είναι επίσης ασφαλέστερο για τις μητέρες με μικρά παιδιά.

Η βελτίωση της ζωής για τους ηλικιωμένους μπορεί να κάνει τη ζωή καλύτερη για όλους, τονίζουν οι Πράσινοι. Μαζί προσβλέπουμε σε μια στιγμή που δεν θα αποκλείεται κανένας από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκπαίδευση, εργασία, διασκέδαση, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες, λόγω της ηλικίας του.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού οι Πράσινοι, για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθ. Μπακογιάννη, θα έχει σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου αντιπροσωπεία του νέου κόμματος των Πράσινων.