Η αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται μοντέλο Ερντογάν!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Οι Πράσινοι θεωρούμε απαράδεκτο τον νέο εκλογικό νόμο στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, που επιδιώκει πραγματικά την αποκέντρωση, πρέπει:

 • Να συγκροτεί τα όργανα τοπικής διοίκησης με τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύτητα στους πολίτες και την ευρύτερη δυνατή εμπλοκή τους.
 • Να ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών τόσο θεσμικά όσο και στον δημόσιο διάλογο όχι να καταργεί τοπικά συμβούλια και να μειώνει τους Δημοτικούς Συμβούλους
 • Να επιδιώκει την αναλογική εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών και πολιτικών ομάδων στα τοπικά συλλογικά όργανα και τη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση απόψεων.
 • Να διευρύνει τον κοινωνικό έλεγχο για να μειώσει την γραφειοκρατία.
 • Να βάζει τον πήχη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής συναίνεσης στην λήψη των αποφάσεων.

Οι Πράσινοι διεκδικούμε

 • Απλή αναλογική χωρίς δεύτερο γύρο για τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, χωρίς τις στρεβλώσεις και τα μετέωρα βήματα του Κλεισθένη επί ΣΥΡΙΖΑ.
 • Ολοκλήρωση της απλής αναλογικής, με εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, μέσα από δεσμευτικές προγραμματικές συμφωνίες και συγκλίσεις.
 • Θεσμούς λογοδοσίας για δημάρχους και περιφερειάρχες. Δυνατότητα ανάκλησής τους, για σοβαρό λόγο, με αυξημένη πλειοψηφία από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.
 • Διατήρηση των σημερινών αριθμών συμβούλων, που άλλωστε είναι άμισθοι.
 • Επαναφορά του θεσμού των Κοινοτικών Συμβουλίων και της ανεξάρτητης εκλογής τους σε όλες τις Κοινότητες καθολικά
 • Απόλυτο ΟΧΙ στην επιβολή ελάχιστου ορίου 3% για την εκλογή δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων.
 • Καμιά αύξηση στα παράβολα των υποψηφίων. Κατάργησή τους για τους υποψήφιους συμβούλους.
 • Διευρυμένο ρόλο στις Επιτροπές όπου συμμετέχουν απλοί πολίτες, όπως οι Επιτροπές Διαβούλευσης.

Η αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται ούτε ανεξέλεγκτους τοπικούς άρχοντες με ενισχυμένες υπερεξουσίες τύπου Ερντογάν, ούτε μοντέλα «αυτοδιοίκησης για λίγους», με αντικίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των απλών πολιτών και των μικρότερων παρατάξεων.

Όταν η τοπική Δημοκρατία συρρικνώνεται, τότε οι θεσμοί απομακρύνονται από την κοινωνία, με τη δημόσια ζωή να χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη δημόσια διοίκηση να χάνει την αποτελεσματικότητά της.

Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανατολική Μεσόγειος: εξορύξεις και ανταγωνισμοί ή πράσινη ευημερία και ειρηνη;

Περίληψη της τοποθέτησης του Γιάννη Παρασκευόπουλου, μέλους του Συμβουλίου των Πράσινων στη διεθνή διαδικτυακή εκδήλωση «Pax Nostrum: Εξορύξεις και ανταγωνισμοί ή πράσινη ευημερία και ειρήνη