Έξοδο από την εντατική κτηνοτροφία, με μείωση 50% στην κατανάλωση κρέατος προτείνουν οι Πράσινοι

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Αποτελεσματική προώθηση βιώσιμων προτύπων διατροφής συμβατών με την υγεία όλων μας, αλλαγή αγροτικού μοντέλου με ενίσχυση της εκτατικής και βιολογικής κτηνοτροφίας και έξοδο από την εντατική εκτροφή, αλλά και ουσιαστικές βελτιώσεις στις συνθήκες εκτροφής των ζώων, αποτελούν τους βασικούς άξονες της Πρότασης Διαλόγου, που καταθέτει το νέο κόμμα των Πράσινων.

Κλειδί για τις ριζικές αλλαγές πολιτικής στα θέματα της διατροφής και της κτηνοτροφίας, που προτείνουν οι Πράσινοι, αποτελεί ο στόχος για μείωση τουλάχιστον 50% της κατανάλωσης κρέατος και ζωικών προϊόντων στη χώρα μας μέχρι το 2030, με ενίσχυση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής αλλά και του βεγκανισμού, ως αποκλειστικά φυτικής διατροφής. Μια τέτοια στροφή μπορεί:

  • Να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα της διατροφής μας και τη δημόσια υγεία, που επιβαρύνεται σήμερα από αμφιλεγόμενες μεθόδους της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, όπως ορμόνες και αντιβιοτικά, αλλά και από «υποκείμενα νοσήματα», που συνδέονται με την υπερκατανάλωση κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων.
  • Να επιτρέψει δραστικό περιορισμό της εντατικής κτηνοτροφίας και του οικολογικού της κόστους: παγκοσμίως το 1/3 της καλλιεργούμενης γης και των υδάτινων πόρων δεσμεύεται για παραγωγή ζωοτροφών (κάθε 100 θερμίδες ζωοτροφών αποδίδουν μόλις 17-30 θερμίδες σε κρέας), 30% από τις απώλειες βιοποικιλότητας συνδέεται με συρρίκνωση οικοτόπων και τροπικών δασών για επέκταση της κτηνοτροφίας και της παραγωγής ζωοτροφών, 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την εντατική κτηνοτροφία, γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές αποτελούν την κύρια πύλη εισόδου μεταλλαγμένων στη διατροφή μας.
  • Να ανοίξει δρόμους για ουσιαστικές βελτιώσεις στη μεταχείριση των ζώων: στην εντατική κτηνοτροφία αντιμετωπίζονται ως μηχανές παραγωγής, στερούνται ζωτικό χώρο και δυνατότητες να εκδηλώνουν τις φυσιολογικές τους συμπεριφορές, υποβάλλονται σε κάθε είδους βαναυσότητα που κρίνεται συμφέρουσα οικονομικά.
  • Να ελαφρύνει την ελληνική οικονομία από το 1,5 δις ετήσιων καθαρών εισαγωγών κρέατος και ζωοτροφών και να συμβάλει στη διατροφική αυτοδυναμία της χώρας μας και στην ανάπτυξη ενός νέου, βιώσιμου αγροτικού μοντέλου.

Στο πλαίσιο αυτό οι Πράσινοι καταθέτουν πάνω από 35 συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον στόχο να γίνει ελκυστική η μεσογειακή διατροφή και ο βεγκανισμός μέσα από πρακτικές διευκολύνσεις και αλλαγές στα μηνύματα που δεχόμαστε, αλλά και μέσα από παράλληλη αντισταθμιστική ελάφρυνση του κόστους των φυτικών τροφίμων, ώστε η ενσωμάτωση του πραγματικού κόστους του κρέατος να μην πλήξει τους οικονομικά ασθενέστερους. Συγκεκριμένα βήματα προτείνονται επίσης τόσο για την ευζωία των ζώων όσο και για ζωντανά αγροτικά οικοσυστήματα, με ενίσχυση της βιολογικής και εκτατικής κτηνοτροφίας.

Ολόκληρο το κείμενο Εργασίας και Διαλόγου, με την τεκμηρίωση και τις αναλυτικές προτάσεις, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Πράσινων, με τίτλο «Κτηνοτροφία: Βιώσιμη μεταρρύθμιση, με έξοδο από την εντατική εκτροφή». Υπογράφεται από τις θεματικές ομάδες των Πράσινων για το περιβάλλον, την οικονομία και τα ζώα, ως εισήγηση προς το Συμβούλιο του κόμματος.

Φιλοδοξία των Πράσινων είναι να ανοίξει για τα θέματα αυτά ένας ουσιαστικός πολιτικός διάλογος, που έχει ήδη καθυστερήσει στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, σκοπεύουν να αναλάβουν σύντομα και άλλες πρωτοβουλίες.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αδιαπραγμάτευτη η ανεξαρτησία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Κατηγορηματικά αντίθετο δηλώνει το νέο κόμμα των Πράσινων στον αφοπλισμό των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με αφαίρεση των αρμοδιοτήτων τους να επιβάλλουν πρόστιμα για τις παρανομίες που