Ανεπαρκής και παραπλανητικός ο Κλιματικός Νόμος

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Απορρίφθηκαν οι εναλλακτικές προτάσεις των Πράσινων

Ως ανεπαρκή και παραπλανητικό χαρακτηρίζει τον πρόσφατα ψηφισμένο Κλιματικό Νόμο το νέο κόμμα των ΠΡΑΣΙΝΩΝ και καταγγέλλει τη διεύρυνση του ρόλου του φυσικού αερίου και των πυρηνικών. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης είχε καταθέσει έγκαιρα αναλυτικές προτάσεις ενώ είχε κάνει και μια σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων, τόσο με κυβερνητικούς όσο και με κοινωνικούς φορείς.

Ο νέος «Εθνικός Κλιματικός Νόμος», με τον παραπλανητικό υπότιτλο «Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή, έχει ως θεωρητικό στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% για το έτος 2030, 80% για το έτος 2040 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα για τη χώρα μας έως το 2050, σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Όμως ο νόμος αυτός είναι ήδη ξεπερασμένος και πλήρως ανεπαρκής, αφού στον ένα χρόνο που καθυστέρησε να πάει στη Βουλή, δεν κατάφερε να ενσωματώσει τις προκλήσεις για επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας που είναι το βασικό συμπέρασμα των πρόσφατων επιστημονικών εκθέσεων για την επιταχυνόμενη κλιματική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκθέσεις επισημαίνουν το «Ή Τώρα ή Ποτέ». Επίσης, δεν έλαβε υπόψη την εμπειρία από τις επιπτώσεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα της μεγάλης εξάρτησης από το αέριο και το σύνολο των ορυκτών καυσίμων (όχι μόνο του ρωσικού) στην οικονομική, ενεργειακή, κοινωνική και καθημερινή ζωή των πολιτών (ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλη κοινωνική αναταραχή, μεγα-πυρκαγιές, καταστροφή υποδομών, μεγάλες απώλειες ζωών κ.α.). Χαρακτηριστική και η αφωνία στα θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την αξιοποίηση «λύσεων με τη φύση» (Nature based solutions).

Δυστυχώς, παρόλη την κρισιμότητα των περιστάσεων, δεν πάρθηκαν υπόψη οι επιστημονικές προτάσεις καθώς και οι διαφωνίες, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των περιβαλλοντικών οργανώσεων, κοινωνικών φορέων ή των Πράσινων.

Ο νέος Κλιματικός Νόμος αντιμετωπίζει το «φυσικό» αέριο ως μεταβατικό καύσιμο και όχι ως μέρος του προβλήματος καθώς είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο, με σημαντική συμμετοχή στην κλιματική κρίση. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως μεταβατικό καύσιμο, καθώς -μεταξύ άλλων- οι υποδομές του χρειάζονται αρκετές δεκαετίες για να αποσβέσουν το κόστος του και παγιδεύουν τους πολίτες όχι μόνο σε ξεπερασμένες πλέον αλλά και πανάκριβες “λύσεις”, είτε αυτό είναι σε αέρια είτε σε υγροποιημένη μορφή (LNG). Στον νέο νόμο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη χρήση του λεγόμενου «φυσικού» αερίου (στην πραγματικότητα ορυκτού και καθόλου φυσικού) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 11), δεν λαμβάνει καν μέριμνα, έστω, οι άδειες που παραχωρούνται σήμερα σε νέες μονάδες να μην ξεπερνούν το 2040 (δίνονται άδειες που επιτρέπουν τη λειτουργία παρόμοιων μονάδων ακόμα και πέρα από το 2065!), ενώ επεκτείνεται η χρηματοδότηση για συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου που θα αντικαθιστούν συστήματα θέρμανσης με στερεά καύσιμα (άρθρο 17). Ειδικά, σήμερα που τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της αύξησης στις τιμές του «φυσικού» αερίου, η άμεση απεξάρτηση (και) από αυτό θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα.

Ο νέος νόμος δεν συμβαδίζει ούτε και με το σχέδιο REPower EU, που στο επίκεντρό του έχει την εξοικονόμηση ενέργειας ως τον φθηνότερο τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, τη μαζική επιτάχυνση και την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές καθώς και επενδύσεις στο πράσινο υδρογόνο για αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου στη βιομηχανία και στις μεταφορές.

Επίσης, αγνοεί τις πρόνοιες για αύξηση του ρόλου των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και τις προτάσεις των ενεργειακών συνεταιρισμών και κοινοτήτων πολιτών μέσα από το A REPowerEU for Energy Citizens Manifesto, που προτείνει μια σειρά από ενέργειες τι οποίες πρέπει να λάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη για να εξουσιοδοτήσουν τις τοπικές δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τις κοινοτικές / τοπικές πρωτοβουλίες ώστε να αναλάβουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντικατάσταση του εισαγόμενου ορυκτού αερίου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει την ΤΟΠΙΚΗ ιδιοκτησία της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως θέμα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Παρά τα ψελλίσματα και τις πολεμικές κοινοβουλευτικών κομμάτων εναντίον της ανεπαρκούς Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσει την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να δημιουργήσει βιώσιμη βιομηχανία και βιώσιμες μεταφορές και να μειώσει τη ρύπανση. Μόνον η μετατροπή των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ευκαιρίες θα καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτή τη μετάβαση, όμως, σύμφωνα με απαράδεκτη απόφαση που πάρθηκε πρόσφατα από την Ε.Ε., -με συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης στο λόμπι πυρηνικής ενέργειας και ορυκτού αερίου- το «φυσικό» αέριο και η πυρηνική ενέργεια είναι «επιλέξιμες/ βιώσιμες επενδύσεις» στη λεγόμενη πράσινη ατζέντα και αποτελούν «ενδιάμεσες λύσεις» μέχρι την οριστική απεξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο πόλεμος και η ακρίβεια απαιτούν για την Ελλάδα και την Ε.Ε. τη μεγαλύτερη δυνατή στρατηγική αυτονομία στην ενέργεια, χωρίς διεύρυνση του ρόλου του αερίου και των πυρηνικών. Γι’ αυτό συνεργάζονται τα Πράσινα κόμματα των Βαλκανίων, με στόχο την οριστική εγκατάλειψη κάθε νέου πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή μας και για ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο ελεύθερες από πυρηνικά.

Προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί η βιώσιμη και αποφασιστική στροφή στην εξοικονόμηση και την ήπια ανανεώσιμη ενέργεια και την αποθήκευσή της με ορθή χωροθέτηση και σεβασμό στο περιβάλλον, με πλήρη μέριμνα για την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και με την ευρύτερη δυνατή ενεργειακή δημοκρατία, με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, με ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς μια κλιματική ουδετερότητα με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουν τη διάθεση άμεσα 20 δις ευρώ -από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027- με ευέλικτα και αποτελεσματικά σχήματα χρηματοδότησης πολιτών και επιχειρήσεων για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και θερμικών συστημάτων στα κτίρια, ώστε να μειωθεί δραστικά η εξάρτηση των κτιρίων από τη χρήση κάθε είδους ορυκτού καυσίμου, για ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή ζεστού νερού, θέρμανση ή δροσισμό Σύντομα θα ξεκινήσουν πανελλαδική καμπάνια για το θέμα πανελλαδικά.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Δημοκρατία στις μέρες μας

Ένας απολογισμός από την παράλληλη συνεδρία της Συνδιάσκεψης των Πράσινων (13.12.2020) Ο φόβος, που συνοδεύει τον κορωνοϊό και διακατέχει την πλειοψηφία του πληθυσμού παγκόσμια, είναι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμμαχία Πράσινο και Μωβ: στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές

Η συμμαχία Πράσινο και Μωβ παρουσίασε την Δευτέρα 30/1/2023, στα ΜΜΕ τους δύο συν-επικεφαλής της για την προεκλογική εκστρατεία, Βασιλική Γραμματικογιάννη και Δομήνικο Χρυσίδη, καθώς