Η κυβέρνηση πυροβολεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Οι Πράσινοι καλούν την κυβέρνηση να θέσει άμεσα τέρμα στην απαξίωση και υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκφράζεται με μηδενική κρατική χρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποστελέχωση των θεσμών, πρωτοφανή καθυστέρηση (στη μέση της σχολικής χρονιάς!) στην προκήρυξη από το Υπουργείο για επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ). Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την πολιτική εγκατάλειψης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των περικοπών σε προσωπικό και χρηματοδότηση που ξεκίνησε την εποχή των μνημονίων και συνεχίστηκε από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ.

Αυτή η πολιτική υποβάθμισης και οικονομικής ασφυξίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Παιδείας, καθώς προωθεί με αυτό τον τρόπο την είσοδο ιδιωτών χορηγών και την εκχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα.

Έτσι κατόπιν ενεργειών και παραλείψεων της κυβέρνησης:

  • Έχουν μείνει στα ΚΕΠΕΑ λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς σε σχέση με αυτούς που προβλέπει η νομοθεσία (υπηρετούν 141 στα 58 ΚΕΠΕΑ, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 290).
  • Σε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν υπάρχουν οι Υπεύθυνοι/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, των οποίων η αρμοδιότητα είναι να στηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία (ένας/μία σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας).
  • Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εγκύκλιος του Υπουργείου για επισκέψεις σε ΚΕΠΕΑ αναφέρει ότι «Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.» (σελ. 5 εγκυκλίου του Υπουργείου, 2 Φεβ 2024)). Καμία χρηματοδότηση δεν υπάρχει από την αρχή της σχολικής χρονιάς για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι, πιθανότατα, η μόνη δημόσια σχολική δομή που δεν παίρνει ούτε ένα (1) ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων. Παρά την πρόβλεψη της νομοθεσίας για χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω επιχορήγησης προς τον τοπικό Δήμο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί η χρηματοδότηση αυτή στους Δήμους.
  • Παράλληλα, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια για τη λειτουργία των ΚΕΠΕΑ μειωνόταν χρόνο με το χρόνο και έληξε τον Αύγουστο του 2023. Για τη μείωση, λήξη και μη ανανέωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα ΚΕΠΕΑ υπάρχει βαρύτατη πολιτική ευθύνη των προηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης, καθώς η Ε.Ε. δίνει κονδύλια για το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Κλίμα, κάποιοι όμως πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση!
  • Δε χρηματοδοτούνται τα εθελοντικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων. Στην προμνημονιακή περίοδο χρηματοδοτούνταν τόσο με μικρή κρατική επιχορήγηση, όσο και με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Υποβαθμίζοντας κι εγκαταλείποντας τη δημόσια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η κυβέρνηση αγνοεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας (π.χ. Συμφωνία Παρισιού για το Κλίμα), της Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2022 για ενίσχυση και γενίκευση της Εκπαίδευσης για την Πράσινη Μετάβαση) ακόμη και την ελληνική νομοθεσία που προβλέπει κρατική χρηματοδότηση για τα ΚΕΠΕΑ και συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να υπηρετούν σε αυτά (από περίπου 300 έχουν μείνει 141).

Καλούμε την κυβέρνηση να αποδείξει έμπρακτα ότι δεν είναι έπεα πτερόεντα (λόγια του αέρα) όσα λέει για την Κλιματική Κρίση και να στηρίξει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με την απαραίτητη χρηματοδότηση, προσωπικό και χρόνο στο σχολικό πρόγραμμα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την Κλιματική Κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την κακοποίηση των ζώων, την καταστροφή δασών και χώρων πρασίνου, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την Πράσινη Μετάβαση πέρα από τα ορυκτά καύσιμα και τη χημική γεωργία, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Διαβάστε επίσης