«Πράσινοι-Οικολογία»: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία και Πράσινα Στρατηγικά Σχέδια

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Με αφορμή την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) το κόμμα Πράσινοι-Οικολογία υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο απέναντι στις διεθνείς δεσμεύσεις της (Green Deal Going Local), αλλά και απέναντι στις τοπικές κοινωνίες για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αντιμετωπίζει την εχθρική και ανταγωνιστική στάση της κεντρικής εξουσίας και υφίσταται ραγδαία μείωση της οικονομικής της Αυτοτέλειας αλλά και του τεκμηρίου της αρμοδιότητας των τοπικών υποθέσεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτα από όλα πρέπει να υπερασπιστεί τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικών Αυτοδιοικήσεων ώστε να αναλάβει έναν ουσιαστικό ρόλο στην διοικητική διάρθρωση της χώρας. Ωστόσο, και οι δήμαρχοι και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, πρέπει να κατανοήσουν ότι το άρθρο 102 του Συντάγματος (τεκμήριο αρμοδιότητας των τοπικών υποθέσεων) δεν περιορίζεται στους δημάρχους, τα διορισμένα όργανα και τις μονοπρόσωπες διοικήσεις, αλλά στηρίζεται στην πλατιά δημοκρατία και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Διότι, η πλειοψηφία των δημάρχων και το απερχόμενο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, όχι μόνο αποδέχθηκαν την απομάκρυνση των τοπικών κοινωνιών από τις διαδικασίες λήψεις των αποφάσεων αλλά την επιδίωξαν κιόλας.

Οι ίδιοι αποδέχθηκαν την αποδυνάμωση του άρθρου 102, είτε με μια σειρά νόμων που δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα, όπως την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης, τις στρατηγικές επενδύσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας, που στέρησαν ακόμη και τον γνωμοδοτικό χαρακτήρα από την Αυτοδιοίκηση, είτε με μια σειρά νόμων για την οργανωτική δομή της Αυτοδιοίκησης, όπως αλλαγές στην λειτουργία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις διορισμένες από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη Επιτροπές, κατάργηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, αποκλεισμό της αντιπολίτευσης από την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων κ.λπ.

Ακόμα και στο ζήτημα της Οικονομικής Αυτοτέλειας, με την δυσθεώρητη μεταφορά πόρων από την τακτική επιχορήγηση σε οριζόντιες δράσεις, οι δημοτικές αρχές και η ΚΕΔΕ διευκόλυναν τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων: Δεν έφτιαξαν Στρατηγικά Σχέδια εναρμονισμένα με το Green Deal Going Local, δεν τα συνέδεσαν με Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δράσης, δεν έφτιαξαν πραγματικά και ανθρωποκεντρικά Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας, δεν τήρησαν το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο στις αναπλάσεις, δεν σύναψαν πράσινες δημόσιες συμβάσεις, δεν προχώρησαν στην Ψηφιακή Μεταρρύθμιση με ανοιχτά δεδομένα και διαφάνεια στην διαχείριση, δεν προστάτευσαν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τους, δεν υλοποίησαν σχέδια προσβασιμότητας, δεν εξασφάλισαν δημόσιους χώρους αξιοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), δεν προχώρησαν σε δράσεις για την ανάταξη της βιοποικιλότητας, δηλαδή δεν τήρησαν καμία αξία από το Ενωσιακό Δίκαιο που θα τους ισχυροποιούσε σε μια διαπραγμάτευση άντλησης πόρων.

Το κόμμα Πράσινοι-Οικολογία προτείνει στους δήμους να διεκδικήσουν Οικονομική Αυτοτέλεια και αύξηση πόρων και τους καλεί να εκπονήσουν Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο που να εναρμονίζεται με το Green Deal Going Local ως αποτέλεσμα πλατιάς διαβούλευσης πριν και κατά την διάρκεια της εκτέλεσής του.

Βασικά σημεία του Σχεδίου που θα εξειδικεύονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στο Τεχνικό Πρόγραμμα θα πρέπει να είναι η Ανάταξη της Βιοποικιλότητας, η Βιώσιμη Κινητικότητα, η Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Κοινωνική Συνοχή και οι Ενεργειακές Κοινότητες.

Καλεί του Δήμους να δώσουν έμφαση στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως Αναθέτουσες Αρχές που επίσης θα τους εξασφαλίσει πόρους και ευελιξία, αλλά κυρίως θα τους δώσει έναν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης και της Κοινωνικής Συνοχής.

Και καλεί και όλους τους αιρετούς να ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης και να γίνουν πρεσβευτές της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας στον δήμο τους.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο νέος νόμος υποβαθμίζει κι άλλο την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Οι Πράσινοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενων κυβερνήσεων επιμένοντας στην υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με συρρίκνωση των